OCP przewoźnika – czy jest potrzebne?

OCP przewoźnika – czy jest potrzebne?

OCP przewoźnika – czy jest potrzebne? OCP Przewoźnika to ubezpieczenie OC Przewoźnika. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, podobnie jak ubezpieczenie OC pojazdu, ale coraz więcej firm zwraca na to uwagę przy wyborze przewoźnika i wymaga ubezpieczenia OC przewoźnika. Warto więc zrozumieć, jak to działa i dlaczego wciąż warto je kupować.

OCP – co to jest?

OCP Przewoźnika, jak już powiedzieliśmy, to ubezpieczenie OC Przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/. Jest to ubezpieczenie dla przewoźników świadczących usługi przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczenie OC Przewoźnika obejmuje bezpieczeństwo kierowcy przewożącego ładunek oraz samego ładunku.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika, podobnie jak ubezpieczenie OC firmy, obejmuje swoim zakresem niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy. Obejmuje zatem uszkodzenia towaru spowodowane wypadkiem, awarią, pożarem czy kradzieżą. Przykład: Jeden z Twoich kierowców ma wypadek podczas transportu ładunku Twojego kontrahenta. Ciężarówka wpadła w poślizg, a naczepa uderzyła w drzewo i wpadła do rowu. Przesyłka obejmuje 100 telewizorów najnowszej generacji, każdy o wartości 10 000 zł. Około 80% przesyłki zostało uszkodzonych. Straty wyniosły około 800 tys. zł. Jeśli nie masz ubezpieczenia, musisz osobiście ponieść straty poniesione przez swojego kontrahenta. Gdy masz taką umowę – z odpowiednio skonstruowaną umową – Twoi kontrahenci otrzymają zwrot kosztów z Twojego OCP.

Jednak, jak każde ubezpieczenie i OC przewoźnika, ma ono pewne wyłączenia. W takim przypadku, jeśli w momencie podpisywania umowy nie zostanie stwierdzone, że transport obejmuje również zaawansowany sprzęt RTV, firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania. Dlatego warto ubezpieczyć wszystkie kategorie przewożonych produktów. OCP przewoźnika również nie wypłaci odszkodowania, jeśli szkoda w przesyłce powstała z winy Twojego pracownika. Jeśli więc kierowca jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie dostosuje prędkości do warunków drogowych lub w inny sposób zawinił – ubezpieczyciel również nie wypłaci odszkodowania. Dlatego podpisując umowę przeczytaj dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia przewoźnika i zobacz, jakie wyłączenia zawiera w nich towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jaka jest opłata OCP przewoźnika?

Składki na ubezpieczenie OCP Przewoźnika kalkulowane są indywidualnie dla każdej firmy. Składa się na to wiele czynników, ale najważniejsze to: kaucja (wysokość ubezpieczenia przesyłki), roczny przychód firmy spedycyjnej, rodzaj przewożonego towaru. Pamiętaj jednak, że gwarantowana suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość jednej przesyłki lub wartość zadeklarowana na liście przewozowym. Dlatego jeśli zdarzy się nieprzewidziane zdarzenie i okaże się, że wartość transportu przekracza kwotę gwarantowaną, nie warto zmniejszać tych wartości w celu obniżenia stawki – firma ubezpieczeniowa wypłaci tylko kwotę swojego odszkodowania, a resztę musi ponieść firma transportowa.

OCP przewoźnika – czy jest potrzebne?
OCP przewoźnika – czy jest potrzebne?

Dlatego dla firmy rodzinnej, która przewozi produkty rolne dla dwóch, trzech klientów na niewielkim obszarze, wysokość stawki będzie zasadniczo inna, jeśli chodzi o ubezpieczenie OC przewoźnika, niż dla międzynarodowego przewoźnika, który przewozi produkty najnowszej generacji. Kilku największych dystrybutorów sprzętu RTV.

Przewoźnicy mogą negocjować stawki ubezpieczenia. Jedną z możliwości obniżenia kosztów jest deklaracja poniesienia części kosztów w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W takim przypadku składka zostanie pomniejszona o podany procent na pokrycie kosztów wypłacenia odszkodowania przez OCP przewoźnika.

Firmy ubezpieczeniowe często określają również w swoich wycenach, że ubezpieczenie transportowe niebezpiecznych ładunków ADR i wysokiego ryzyka, takich jak narkotyki, pieniądze, dokumenty, dzieła sztuki, żywe zwierzęta, elektronika, alkohol, tytoń itp., będzie pokrywane przez wiele osób. Wyższe stawki ubezpieczenia lub żadne nie będą możliwe. Dlatego warto poświęcić więcej czasu na konsultacje z ubezpieczycielem i dokładne ustalenie wszystkich warunków umowy. Nie warto też wybierać najtańszej opcji w składce ubezpieczenia OCP przewoźnika, ponieważ zazwyczaj wiąże się to z odpowiednią ochroną, co oznacza, że ​​firma spedycyjna poniesie niepotrzebne straty finansowe, jeśli OCP przewoźnika wypłaci odszkodowanie.

Typy OCP przewoźnika

Istnieją dwa główne typy przewoźników OCP – krajowe i międzynarodowe. Różnica między nimi wynika głównie z różnic w działaniach prawnych regulujących przepisy transportowe w różnych regionach. Oznacza to, że różne akty prawne określają różne zakresy odpowiedzialności przedsiębiorców wykonujących przewozy na danym terenie, co jest zasadą, którą kierują się zakłady ubezpieczeń przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika dla firm wykonujących przewozy międzynarodowe.

Transkrypcje sądowe Previous post Transkrypcje sądowe
Jakie pytania należy zadać podczas rozmowy z fotografem? Next post Jakie pytania należy zadać podczas rozmowy z fotografem?