Franczyza

Franczyza

Franczyza to umowa między dwoma stronami, w której właściciel firmy (franchisor) udziela licencji na korzystanie ze swojej marki, produktów lub usług innym przedsiębiorcom (franchisee), którzy otwierają swoje własne sklepy lub punkty usługowe pod szyldem danej firmy. Franczyza jest popularnym modelem biznesowym, który pozwala na szybszy i mniej ryzykowny start własnego biznesu, korzystanie z renomy i know-how franczyzodawcy oraz wsparcie ze strony sieci franczyzowej.

Cechy franczyzy

Oto niektóre cechy franczyzy:

 1. Korzystanie z marki i know-how franczyzodawcy: Franczyzobiorca otrzymuje prawo do korzystania ze znaku towarowego i produktów lub usług danej firmy. Ponadto, franczyzodawca udostępnia swoje know-how i doświadczenie w prowadzeniu biznesu.
 2. Wymagania dotyczące działalności franczyzobiorcy: Franczyzodawca może narzucić wymagania dotyczące wyglądu sklepu, standardów obsługi klienta czy zasad prowadzenia biznesu, co pozwala na utrzymanie spójnego wizerunku sieci.
 3. Opłata licencyjna i prowizje od sprzedaży: Franczyzobiorca musi płacić opłatę licencyjną oraz często prowizje od sprzedaży, co umożliwia korzystanie ze znaku towarowego i wsparcia ze strony franczyzodawcy.
 4. Wsparcie ze strony franczyzodawcy: Franczyzodawca udziela wsparcia w zakresie szkoleń, reklamy, materiałów marketingowych, dostępu do zaopatrzenia oraz wsparcia technicznego.
 5. Wspólne cele i korzyści: Franczyzodawca i franczyzobiorca mają wspólne cele i korzyści, ponieważ sukces jednej strony przekłada się na sukces drugiej.
 6. Ograniczenia w prowadzeniu biznesu: Franczyzobiorca musi działać zgodnie z wymaganiami franczyzodawcy, co może być ograniczeniem dla niektórych przedsiębiorców.

Zatem franczyza to model biznesowy, który pozwala na korzystanie ze znaku towarowego i know-how franczyzodawcy, uzyskanie wsparcia w prowadzeniu biznesu i współpracę z innymi franczyzobiorcami. Franczyza ma jednak swoje ograniczenia i wymaga płacenia opłat licencyjnych oraz prowizji od sprzedaży.

Rodzaje franczyzy

Możemy wyróżnić kilka rodzajów franczyzy https://hitpol.pl/strefa-biznesu/dla-franczyzobiorcow/dla-przyszlych-franczyzobiorcow/, które różnią się od siebie w zależności od poziomu wsparcia ze strony franczyzodawcy, stopnia niezależności franczyzobiorcy oraz zakresu udzielonej licencji. Oto niektóre z rodzajów franczyzy:

 1. Franczyza
  Franczyza

  Franczyza produktowa lub handlowa – w tym modelu franczyzowym franczyzodawca udziela licencji na korzystanie ze swojej marki, produktów lub usług, a franczyzobiorca prowadzi sprzedaż tych produktów w swoim własnym sklepie lub punkcie usługowym.

 2. Franczyza biznesowa – to model, w którym franczyzodawca udziela licencji na swoje know-how, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Franczyzobiorca otwiera swoją własną firmę, ale korzysta z rozwiązań biznesowych i wsparcia ze strony franczyzodawcy.
 3. Franczyza inwestycyjna – to model biznesowy, w którym franczyzodawca proponuje franczyzobiorcom inwestycję w istniejące już sklepy lub punkty usługowe sieci franczyzowej, z zyskiem zależnym od osiąganych wyników finansowych.
 4. Franczyza master – to model, w którym franczyzodawca udziela licencji na korzystanie ze swojej marki, produktów lub usług na dużą skalę, np. w danym kraju lub regionie. Franczyzobiorca, który otrzymuje licencję master, może udzielać dalej licencji innym franczyzobiorcom na korzystanie ze znaku towarowego i know-how franczyzodawcy.
 5. Franczyza hybrydowa – to model, który łączy w sobie cechy różnych rodzajów franczyzy. Na przykład, franczyza produktowa może być uzupełniona o elementy franczyzy biznesowej lub inwestycyjnej.

Warto zaznaczyć, że w każdym modelu franczyzowym, franczyzodawca udziela licencji na swoją markę lub know-how, a franczyzobiorca otwiera własny biznes pod szyldem sieci franczyzowej. Rodzaj franczyzy wybierany jest w zależności od potrzeb i celów franczyzobiorcy oraz branży, w której planuje on prowadzić działalność.

Ograniczenia franczyzy

Ograniczenia franczyzy mogą dotyczyć różnych aspektów prowadzenia biznesu, w zależności od branży i wymagań franczyzodawcy. Oto niektóre z ograniczeń, z którymi może spotkać się franczyzobiorca:

 1. Wygląd sklepu i marketing: Franczyzodawca może narzucić wymagania dotyczące wyglądu sklepu, znaków firmowych, wystroju wnętrza oraz innych elementów wizualnych. Ograniczenia te mają na celu utrzymanie spójnego wizerunku sieci. Ponadto, franczyzodawca może określić, jakie rodzaje reklam są dozwolone i jakie nie.
 2. Dostawcy i produkty: Franczyzodawca może wymagać korzystania z określonych dostawców i produktów, co ogranicza wolność wyboru franczyzobiorcy. Wymagania te mogą wynikać z chęci utrzymania spójności oferty sieci.
 3. Cena i marża: Franczyzodawca może ustalać minimalną i maksymalną cenę produktów, a także wymagać określonych marż. Ograniczenia te mają na celu utrzymanie konkurencyjności cenowej w ramach sieci franczyzowej.
 4. Standardy obsługi klienta: Franczyzodawca może wymagać spełnienia określonych standardów obsługi klienta, co może wiązać się z koniecznością przeszkolenia personelu.
 5. Ograniczenia geograficzne: Franczyzodawca może narzucić ograniczenia geograficzne, co oznacza, że franczyzobiorca nie może otworzyć sklepu w określonych rejonach. Ograniczenia te mają na celu uniknięcie rywalizacji pomiędzy franczyzobiorcami z tej samej sieci.
 6. Umowa franczyzowa: Umowa franczyzowa może narzucać różne ograniczenia, takie jak zakaz konkurencji, wymagania dotyczące wykonywania badań rynkowych czy warunki rozwiązania umowy.

Ograniczenia te mają na celu utrzymanie spójności oferty i wizerunku sieci, co przyczynia się do zwiększenia szans na sukces na rynku. Jednakże, mogą one wpłynąć na ograniczenie wolności franczyzobiorcy w prowadzeniu biznesu. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności franczyzowej, warto dokładnie przeanalizować wymagania franczyzodawcy i porównać je z indywidualnymi potrzebami franczyzobiorcy.

 

Hitpol franczyza sklepów
ul. 11-go Listopada 48
38-300 Gorlice
18 355 16 33
www.hitpol.pl

 

Notariusz a testament Previous post Notariusz a testament
Psychoterapia w Gdyni Next post Psychoterapia w Gdyni